Mitä on joogaterapia?


• Joogaterapia on joogan menetelmien yksilöllistä soveltamista terveyden ylläpitämiseksi ja sairauksien parantamiseksi.

• Joogaterapissa hyödynnetään intialaista Ayurveda-lääketiedettä, joka on yksi vanhimpia lääketieteen aloja.

• Joogaterapia edesauttaa kehon omia parantavia toimintoja ennaltaehkäisemään sairauksia ja lieventämään jo ilmenneiden sairauksien oireita. Joogaterapia auttaa myös rakenteellisissa epätasapainotiloissa.

• Joogaterapia täydentää länsimaista lääketiedettä eikä ole vaihtoehto lääkärin määräämälle hoidolle. Joogaterapian keinoja voi käyttää yhdessä lääkehoidon kanssa sekä myös samanaikaisesti muiden täydentävien hoitomuotojen kanssa.

 


Joogaterapiakonsultaatio ja ohjaus voi olla toteutettu ryhmille tai yksilöille erikseen


Ryhmäjoogaterapiassa muodostetaan 10-12 henkilön ryhmä, jolla on sama tausta ja tavoitteet, esim. painonhallinta, astmaryhmä.

• Harjoitusohjelma toteutetaan yhdessä joogatunnilla ja se sisältää mm. joogaliikkeitä, hengitys- ja rentoutus- sekä ohjatun hiljentymisen harjoituksia.


• Ryhmäjoogaterapia toteutetaan 6-8 viikon kurssina, joka sisältää yhden 1,5 tunnin ohjatun joogaharjoituksen viikossa. Ensimmäisellä kerralla lisäksi perehdytys joogan keinoihin kyseisen ryhmän tavoitteiden saavuttamiseksi sekä mahdolliset ruokavaliosuositukset. Kurssi sisältää myös kotijoogaharjoituksen, joka opetellaan yhdessä.

 

• Ryhmän pieni koko varmistaa yksilöllisen ohjauksen ja tuen.

Ks. tarkemmin Joogatunnit ja kalenteri


Yksilöjoogaterapiassa joogaterapeutti laatii asiakkaalle tämän terveydentilan ja yhdessä määriteltyjen tavoitteiden perusteella henkilökohtaisen, säännölliseen käyttöön tarkoitetun ohjelman, joka opetellaan yhdessä.

• Ohjelma voi sisältää mm. joogaliikkeitä, hengitys-, rentoutus- ja hiljentymisharjoituksia sekä ruokavalio- ym. suosituksia.

• Yksilöjoogaterapiaan liittyy aina yksilölliset kotiin otettavat yksityiskohtaiset ohjeet, jotka sisältävät kaiken tiedon, mitä tarvitset toteuttaaksesi harjoitusohjelman kotona

Yksilöjoogaterapia -vastaanotot

. . Joogaterapia-vastaanotoilla opetellaan joogaterapeutin yksilöllisesti laatima ohjelma, joka voi sisältää mm. joogaliikkeitä, hengitys- ja rentoutusharjoituksia, opastusta ohjattuun hiljentymiseen eli meditaatioon sekä ruokavalio- ym. suosituksia

. Jooga on ennen kaikkea itsehoitomenetelmä. Joogaterapeutti opettaa ja tukee asiakasta tälle laatimansa yksilöllisen ohjelman omaksumisessa osaksi jokapäiväistä elämää.

. Joogaterapiaohjelman omaksuminen on vaiheittainen prosessi, joka sisältää aluksi vähintään kolme vastaanottokäyntiä noin kahden kuukauden aikana. Seurantakäyntejä sovitaan tarpeen mukaan, yleensä kahden tai kolmen kuukauden välein.

Mitä vastaanotot sisältävät:

Ensimmäinen käynti (kesto n 1,5 tuntia) -

. Ensimmäisellä käynnillä kartoitetaan asiakkaan terveydentila haastattelun sekä pulssi-, kieli- ja rakenneanalyysin avulla. Yhdessä asiakkaan kanssa määritellään tavoitteet fyysisen, psyykkisen sekä haluttaessa henkisen terveyden kohentamiseksi.

Seurantakäynnit (kesto n 1 tunti) -

. . Seurantakäynneillä asiakas saa henkilökohtaisen harjoitusohjelman, joka opetellaan yhdessä. Ohjelma sisältää mm. yksilöllisiä joogaliikkeitä, hengitys- ja rentoutusharjoituksia, ruokavalio- ym. elämäntapasuosituksia sekä haluttaessa opastusta ohjattuun hiljentymiseen. Myöhemmin ohjelmaa voidaan päivittää vastaamaan asiakkaan kulloistakin elämäntilannetta ja tarpeita.


Joogaterapian käyttö sairaaloissa

• Joogaterapiaa käytetään esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa monissa sairaaloissa osana potilaan kokonaishoitoa. Mm astman, diabeteksen, sydänsairauksien, masennuksen, ahdistuneisuuden sekä ylipainon hoidossa on saavutettu erinomaisia tuloksia. Joogaterapia auttaa samoihin vaivoihin kuin jooga yleensäkin.

• Joogaterapia on hyödyksi myös stressaavissa elämäntilanteissa ja muutoksissa lisäämällä henkistä ja fyysistä tasapainoa, joustavuutta ja vahvuutta, omanarvontuntoa sekä kykyä rentoutua ja elää tässä hetkessä.

• Lääketieteelliset tutkimukset ovat osoittaneet, että joogaterapia on yksi tehokkaimmista täydentävistä hoito-muodoista. Medicare, joka Yhdysvalloissa korvaa osan vanhusten terveydenhuollon kustannuksista, on alkanut vuoden 2005 alusta korvaamaan joogaterapiaa korvattavana hoitomuotona.

Ayurveda-lääketiede

• Joogaterapiassa hyödynnetään intialaista Ayurveda-lääketiedettä, joka on vanhin tunnettu terveydenhoitojärjestelmä.

• Ayurveda tarkoittaa tietoa terveydestä tai tietoa elämästä (ayus=terveys, elämä veda=tieto).

• Auyrvedan tarkoitus on parantaa elämän laatua ja pidentää sitä hoitamalla henkilöä kokonaisuutena, ei ainoastaan sairauksien oireita. Ayurveda pyrkii luomaan harmoniaa elämän osa-alueiden välille.

• Ayurvedan mukaan hyvin toimiva ruuansulatus on hyvän terveyden perusta ja sairaudet voivat aiheutua omalle kehotyypille sopimattomasta ruoka-aineiden yhdistämisestä. Aurvedassa käytetään ruokavalio- ja muita suosituksia auttamaan kehoa löytämään tasapainon ja terveyden.

• Joogaterapiassa voidaan käyttää Ayurvedan ruokavalio- ja elämäntapasuosituksia hyvinvoinnin ja tasapainon saavuttamiseen. Joogan menetelmät ovatkin alunperin Ayurvedan keinoja terveyden hoitoon.

Kansainvälisen joogaterapeuttien järjestön sivuilla joogaterapia on määritelty mm. seuraavasti:

• Joogaterapia on joogaharjoitusten yksilöllistä soveltamista ihmisille, joilla on terveyteen liittyviä ongelmia. Joogaterapeutti laatii tilanteeseen sopivan hoito-ohjelman, joka sisältää mm joogaliikkeitä sekä hengitys- ja rentoutusharjoituksia. Lääketieteelliset tutkimukset ovat osoittaneet, että joogaterapia on yksi kaikkein tehokkaimmista täydentävistä hoitomuodoista useisiin yleisiin terveyteen liittyviin haasteisiin. Näitä ovat mm varsinaiset sairaudet sekä krooniset, esimerkiksi ikääntymiseen liittyvät vaivat.
- Robin Monro, Ph.D. Yoga Biomedical Trust (England) -

• Joogaterapia on joogatekniikoiden käyttöä tarkoituksena luoda, elvyttää ja ylläpitää optimaalista fyysistä, tunneperäistä sekä henkistä terveyttä.
- Judith Hanson Lasater, Ph.D -

• Jooga koostuu laajasta valikoimasta mielen ja kehon harjoituksista, jotka liittyvät asentoon ja hengitykseen sekä syvään rentouteen ja meditaatioon. Joogaterapia räätälöi näistä jokaisen yksilöllisiin terveydellisiin tarpeisiin sopivan kokonaisuuden. Se edistää monipuolista myönteistä terveyttä ja auttaa tietyissä lääketieteellisissä vaivoissa. Joogaterapia on erityisen sopivaa moniin kroonisiin vaivoihin, joihin ei löydy apua tavanomaisen lääketieteen hoidoista.
- Marie Quail, Yoga Therapy and Training Center (Ireland) -

 

Lue artikkeli ayurvedasta Suomen Joogalehdestä 4/2008.


Lue artikkeli joogaterapiasta Varsinais-Suomen Yrittäjät -lehdestä.

 

 Houkuttelemme aina elämäämme sitä mitä ajattelemme eniten,mihin uskomme vahvimmin ja mitä kuvittelemme kaikkein elävämmin.

- Shakti Gawain